O NAS

INFORMACJE O OŚRODKU:

plakat4-www

Jesteśmy placówką katolicką, jednak ogólnodostępną dla dzieci, niezależnie od ich wyznania. Organem prowadzącym Ośrodek jest Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich (Bracia Szkolni). Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty.

Wychowanie dzieci odbywa się w atmosferze rodzinnej. Wychowankowie włączają się do odpowiedzialności, a także troski o wspólne dobro.

Wychowankowie Ośrodka pochodzą z terenu całej Polski. Część wychowanków przebywa   w Ośrodku na mocy postanowienia Sądu. W Ośrodku mieszkają zarówno dzieci w normie intelektualnej, jak i niepełnosprawne intelektualnie (w stopniu lekkim, umiarkowanym bądź znacznym) oraz dzieci z zaburzeniami zachowania.

Wychowankowie Ośrodka są uczniami szkół specjalnych i ogólnodostępnych na terenie Częstochowy.

 • Szkoły Podstawowej
 • Gimnazjum
 • Zasadniczej Szkoły Zawodowej
 • Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego
 • Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Część wychowanków przebywa w Ośrodku w okresie od poniedziałku do piątku i na weekendy wyjeżdża do domów rodzinnych. Dla części wychowanków Ośrodek stał się placówką opieki całkowitej. Dzieci, których rodzice nie żyją, bądź są pozbawieni praw rodzicielskich mają wyznaczanych sądownie opiekunów prawnych spośród wychowawców Ośrodka.

MOCNE STRONY OŚRODKA:

 • systematycznie uzupełniana baza materialna
 • doświadczenie i tradycja wynikające z ponad 30- letniej historii Placówki
 • młoda, energiczna wysoko wykwalifikowana kadra wychowawców i opiekunów ze sporym doświadczeniem, systematycznie podnosząca kwalifikacje
 • kadra specjalistów: psycholog, pedagog, logopeda, surdopedagog, tyflopedagog, specjaliści ds. autyzmu, fizjoterapeuta, socjoterapeuta, terapeuta uzależnień, pracownicy medyczni
 • przyjazna dla dzieci atmosfera, gotowość niesienia pomocy w rozwiązywaniu problemów, zapewnienie bezpieczeństwa
 • do dyspozycji: plac zabaw, boisko sportowe, boisko do piłki siatkowej plażowej, pracownia komputerowa, siłownia, sala do gier w piłkarzyki i tenisa stołowego, sala bilardowa, sala teatralna, w pełni wyposażone pomieszczenie kuchenne
 • 2- 3- 4 osobowe pokoje, łazienki z natryskami, świetlice grupowe z TV LCD i dostępem do komputera zapewniają odpowiednie warunki do nauki i wypoczynku
 • stołówka gwarantująca smaczne,  domowe posiłki
 • podejmowanie kompleksowych działań zapewniających prawidłowy rozwój psychofizyczny, społeczny i duchowy podopiecznych, rozwijanie zainteresowań

OŚRODEK ZAPEWNIA:

 • całkowitą opiekę nad wychowankiem z uwzględnieniem jego wieku, potrzeb, stanu zdrowia i poziomu rozwoju,
 • wspieranie rozwoju dzieci poprzez umożliwienie kształcenia, rozwijanie zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych,
 • wyrównywanie stwierdzonych opóźnień rozwojowych i szkolnych, korygowanie zaburzeń w rozwoju poprzez organizowanie zajęć mających na celu podnoszenie sprawności intelektualnej, manualnej, ruchowej, językowej, zajęć socjalizujących i innych zajęć specjalistycznych wg potrzeb,

NA TERENIE PLACÓWKI ORGANIZOWANE SĄ ZAJĘCIA:

 • sportowe
 • plastyczno – techniczne
 • kulinarne
 • muzyczno – ruchowe
 • arteterapii
 • korekcyjno – kompensacyjne
 • integracji sensorycznej
 • ponadto działa też Samorząd Wychowanków, Koło PCK, Sekcja Sportowa „Lasalianie” oraz Grupa Socjoterapeutyczna.

FOTO:

 

 

 

 

img_0003 img_0004 img_0005 img_0009 img_0010 img_0011 img_0012 img_0013 img_0014

img_0001

 

 Komentarze wyłączone.