PEDAGOGICZNA KADRA OŚRODKA

DYREKCJA:

Br. Krzysztof Opalski – dyrektor

Małgorzata Michalczyk – dyrektor ds. pedagogicznych

WYCHOWAWCY I OPIEKUNOWIE:

– Agnieszka Adamicka

– Br. Wiesław Banaś

– Agnieszka Bonarska

– Marcin Ciura

– Br. Mateusz Dębski

– Piotr Domagała

– Tomasz Dorożański

– Magdalena Grubska

– Tomasz Gwardecki

– Aneta Kawecka

– Dagmara Korzeniowska- Białas

– Krzysztof Michalczyk

– Br. Iwan Pitkewicz

– Marek Wójcik

– Grzegorz Zawalski

SPECJALIŚCI:

Jadwiga Mysłek – psycholog

Małgorzata Michalczyk – pedagog

Anna Wiaderek – logopeda

Agnieszka Adamicka – surdopedagog

Lidia Wójcik – terapeuta uzależnień

Tomasz Gwardecki – socjoterapeuta

……………………………………………..

Anna Sokołowska – pielęgniarka

Krzysztof Michalczyk – fizjoterapeuta

Wioletta Konieczna – psychiatra

 Komentarze wyłączone.