HISTORIA OŚRODKA

Ośrodek powstał w latach 70-tych, kiedy to ówczesne władze niechętnie deklarowały pomoc dla placówki katolickiej.

W 1970 roku przeprowadzono remont Zakładu Zrzeszenia Katolików „Caritas” dla dzieci mieszczącego się przy ulicy Różanej 2/4 (obecnie ul. Kubiny), prowadzonego przez Siostry Obliczanki. Konieczność nakazywała przenieść chłopców z różnego rodzaju upośledzeniem do pomieszczenia zastępczego, które niełatwo było znaleźć. O pomoc poproszono Brata Szkolnego A. Grzesika, który początkowo umieścił dzieci w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Barbary. Jednak warunki lokalowe nie były tam odpowiednie. Wobec odmowy pomocy władz oświatowych, miejskich i województwach zwrócono się o pomoc do braci Paulinów z Jasnej Góry. Ci wskazali parterowy budynek przy ulicy Lisinieckiej 38 (obecnie ul. Wyszyńskiego). Dom ten nie posiadał kanalizacji , jednak musiał zaspokoić potrzeby sprowadzonych tam dzieci. Zagospodarowano strych, ocieplono i wyremontowano budynek, urządzono świetlice i sale dla chorych. Po trzech latach, w 1973 roku gdy Zakład przy ul. Różanej wyremontowano, Rada Prowincji Braci Szkolnych zgodziła się, by otworzyć własny Zakład. Także prymas S. Wyszyński wydał decyzję o natychmiastowym zagospodarowaniu domu pod nazwą „Zrzeszenie Caritasu – Dom Pomocy Społecznej dla dzieci”. Planowano początkowo utworzenie szkoły technicznej. Zagospodarowanie budynku wiązało się z wieloma trudnościami.
Budowa trwała do 1975 roku. Powstał budynek 3 – piętrowy z poddaszem i piwnicami, czyli taki jaki w obecnym stanie. Duży wkład w budowę wniósł pierwszy dyrektor placówki, brat S. Grzesik, pomoc wykazywali też pielgrzymi.
Początkowo pracę w Domu podjęły Siostry Bernardynki oraz Siostry Samarytanki. Od 1981 roku Dom Pomocy Społecznej przekształcił się w „Zrzeszenie Katolików Caritas Zakład Wychowawczy”. Zaczęto przyjmować dzieci typu „szkoła życia”.

W 1993 roku powstała nazwa „Specjalny Ośrodek Wychowawczy im św. Jana de La Salle” oraz zawarto umowę ze Szkołą Specjalną nr 45, że na terenie Ośrodka wychowankowie będą pobierać lekcje z zakresu „szkoły życia”. Także w roku tym wychowanków podzielono na grupy.
Pierwszym dyrektorem był br. A. Grzesik 1970 – 1984, kolejni dyrektorzy to:
br. M. Szamrej 1984 – 1991
br. W. Golonka 1991 – 1992
br. A. Skoczek 1992 – 1995
br. T. Kraska 1995 – 1997

br. M. Szamrej 1997 – 2016
Od września 2016 roku funkcję tę pełni br. Krzysztof Opalski.

Od tego roku Ośrodek zaczął przechodzić gruntowne zmiany. Najważniejsze z nich to:

  • ocieplenie i odnowienie elewacji budynku
  • gruntowny remont grup wychowawczych, jadalni, kuchni oraz pomieszczeń gospodarczych
  • remont centralnego ogrzewania
  • zaadaptowanie i wyposażenie siłowni
  • powstanie profesjonalnej sali kinowej
  • wyposażenie sali multimedialnej „Magiczny Dywan”
  • adaptacja terenu otaczającego ośrodek (nowe ogrodzenie, roślinność, altanki rekreacyjne)
  • powstanie mini boiska do piłki koszykowej oraz remont boisk: do piłki nożnej i siatkówki plażowej

opracował: Tomasz GwardeckiOdpowiedz